uzyskaj hasło

Książka teleadresowa

 

640-09-58
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Ewa Marchel
Dyrektor
nr wewn.: 3832
tel. zewn.: 25 794 38 32
pokój nr:
114
Arkadiusz Pękała
Zastępca Dyrektora
nr wewn.: 3833
tel. zewn.: 25 794 38 33
pokój nr:
112A
Sekretariat
Monika Jasińska
inspektor powiatowy
nr wewn.: 3831
tel. zewn.: 25 794 38 31
pokój nr:
113
Radca Prawny
Monika Orchowska-Bauer
radca prawny
nr wewn.: 3224
tel. zewn.: 25 794 32 24
pokój nr:
101
Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń (IE)
Marzenna Wiśniewska
Kierownik Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń
nr wewn.: 3211
tel. zewn.: 25 794 32 11
pokój nr:
5
Wydział IE - punkt informacyjny dla osób bezrobotnych
Halina Pietruczynik
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3220
tel. zewn.: 25 794 32 20
pokój nr:
informacja parter
Wydział IE - rejestracja

specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3215
tel. zewn.: 25 794 32 15
pokój nr:
1
Stanisława Golec
specjalista ds. rejestracji
nr wewn.: 3214
tel. zewn.: 25 794 32 14
pokój nr:
1
Danuta Prus
specjalista ds. rejestracji
nr wewn.: 3216
tel. zewn.: 25 794 32 16
pokój nr:
1
Wydział IE - obsługa osób bezrobotnych
Edward Dankiewicz
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3203
tel. zewn.: 25 794 32 03
pokój nr:
2
Barbara Giereło-Mucha
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3207
tel. zewn.: 25 794 32 07
pokój nr:
2
Piotr Lipiński
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3206
tel. zewn.: 25 794 32 06
pokój nr:
2
Wydział IE - naliczanie świadczeń, windykacja
Marta Wysokińska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3200
tel. zewn.: 25 794 32 00
pokój nr:
3
Kinga Kulikowska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3201
tel. zewn.: 25 794 32 01
pokój nr:
3
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Pośrednictwa Pracy
Mariola Zaliwska
Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy
nr wewn.: 3845
tel. zewn.: 25 794 38 45
pokój nr:
120A
Punkt informacyjny dla pracodawców
Anna Laszuk
pośrednik pracy
nr wewn.: 3843
tel. zewn.: 25 794 38 43
pokój nr:
informacja I piętro
Roman Żydak
pośrednik pracy
nr wewn.: 3842
tel. zewn.: 25 794 38 42
tel. kom.: 784 506 947
pokój nr:
informacja I piętro
Współpraca z pracodawcami
Agnieszka Jastrzębska
pośrednik pracy
nr wewn.: 3847
tel. zewn.: 25 794 38 47
pokój nr:
120
Julita Nikiforuk
pośrednik pracy
nr wewn.: 3846
tel. zewn.: 25 794 38 56
tel. kom.: 604 649 661
pokój nr:
120
Jerzy Kryński
pośrednik pracy
nr wewn.: 3844
tel. zewn.: 25 794 38 44
tel. kom.:  604 174 277
pokój nr:
120
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
Paweł Stanisławowski
Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
nr wewn.: 3834
tel. zewn.: 25 794 38 34
pokój nr:
112
Szkolenia
Iwona Pawluk
specjalista ds. rozwoju zawodowego
nr wewn.: 3217
tel. zewn.: 25 794 32 17
pokój nr:
11
Ewa Dziewulska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
nr wewn.: 3218
tel. zewn.: 25 794 32 18
pokój nr:
11
Klaudia Jaszczuk
specjalista ds. rozwoju zawodowego
nr wewn.: 3219
tel. zewn.: 25 794 32 19
pokój nr:
11
Poradnictwo Zawodowe
Magdalena Waldzińska
doradca zawodowy
nr wewn.: 3849
tel. zewn.: 25 794 38 49
pokój nr:
Klub Pracy
Anna Balińska
doradca zawodowy
nr wewn.: 3848
tel. zewn.: 25 794 38 48
pokój nr:
Klub Pracy
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: A, C, Ć
Violetta Jakimiuk
doradca zawodowy
nr wewn.: 3237
tel. zewn.: 25 794 32 37
pokój nr:
107
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na literę: B
Agnieszka Kluj
pośrednik pracy
nr wewn.: 3238
tel. zewn.: 25 794 32 38
pokój nr:
120
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: D, E, F, H, I
Magdalena Stankiewicz
doradca zawodowy
nr wewn.: 3204
tel. zewn.: 25 794 32 04
pokój nr:
107
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: G, L
Magdalena Trandziuk
pośrednik pracy
nr wewn.: 3240
tel. zewn.: 25 794 32 40
pokój nr:
108
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: od Ka do Kn i Kr
Edyta Pikulska
pośrednik pracy
nr wewn.: 3241
tel. zewn.: 25 794 32 41
pokój nr:
108
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: od Ko do Kw (bez Kr)
Monika Lewczuk
doradca zawodowy
nr wewn.: 3244
tel. zewn.: 25 794 32 44
pokój nr:
110
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: M
Norbert Michalski
pośrednik pracy
nr wewn.: 3242
tel. zewn.: 25 794 32 42
pokój nr:
109
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: od Pa do Pó
Anna Mrozowska-Bieniek
pośrednik pracy
nr wewn.: 3243
tel. zewn.: 25 794 32 43
pokój nr:
109
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: Ł, O, Ó, od Pr do Py
Iwona Zdanowska
doradca zawodowy
nr wewn.: 3245
tel. zewn.: 25 794 32 45
pokój nr:
110
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: R, od Sa do Sk (bez Se, Sę)
Anna Olszewska
pośrednik pracy
nr wewn.: 3246
tel. zewn.: 25 794 32 46
pokój nr:
110A
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: od Sl do Sz i Se, Sę
Kamila Włodarek
pośrednik pracy
nr wewn.: 3247
tel. zewn.: 25 794 32 47
pokój nr:
110A
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: W
Aleksandra Winiarska
doradca zawodowy
nr wewn.: 3248
tel. zewn.: 25 794 32 48
pokój nr:
110A
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: T, U, V, X, Y, Z, Ź, Ż
Dorota Królik
doradca zawodowy
nr wewn.: 3830
tel. zewn.: 25 794 38 30
pokój nr:
111
Aktywizacja osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na litery: J, N, Ś
Joanna Dostal-Kielczyk
doradca zawodowy
nr wewn.: 3249
tel. zewn.: 25 794 32 49
pokój nr:
111
Aktywizacja osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Katarzyna Mistewicz
doradca zawodowy
nr wewn.: 3239
tel. zewn.: 25 794 32 39
pokój nr:
10
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Rynku Pracy
Urszula Janiszewska
Kierownik Wydziału Rynku Pracy
nr wewn.: 3223
tel. zewn.: 25 794 32 23
pokój nr:
101
Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne
Monika Nowakowska
specjalista ds. programów
nr wewn.: 3222
tel. zewn.: 25 794 32 22
pokój nr:
100
Anna Siewruk
specjalista ds. programów
nr wewn.: 3221
tel. zewn.: 25 794 32 21
pokój nr:
100
Środki na działalność gospodarczą, wyposażenie lub doposażenie stanowiska, roboty publiczne
Alicja Starzyńska
starszy inspektor powiatowy ds. dotacji
nr wewn.: 3235
tel. zewn.: 25 794 32 35
pokój nr:
106
Jolanta Zemło
starszy inspektor powiatowy ds. dotacji
nr wewn.: 3234
tel. zewn.: 25 794 32 34
pokój nr:
106
Anna Michalczuk
starszy inspektor ds. dotacji
nr wewn.: 3236
tel. zewn.: 25 794 32 36
pokój nr:
106
Organizacja staży, zwrot kosztów dojazdu
Anna Pomorska
specjalista ds. programów - stażysta
nr wewn.: 3225
tel. zewn.: 25 794 32 25
pokój nr:
102
Agata Stanisławowska
specjalista ds. programów
nr wewn.: 3227
tel. zewn.: 25 794 32 27
pokój nr:
103
Projekty i programy
Emilia Fierasiewicz
specjalista ds. programów
nr wewn.: 3227
tel. zewn.: 25 794 32 27
pokój nr:
103
Joanna Mazurek
specjalista ds. programów
nr wewn.: 3228
tel. zewn.: 25 794 32 28
pokój nr:
103
Wydział Finansowo-Księgowy
Jolanta Sieczkiewicz
Główny Księgowy
nr wewn.: 3840
tel. zewn.: 25 794 38 40
pokój nr:
116
Małgorzata Drabińska
inspektor powiatowy ds. obsługi Funduszu Pracy i EFS
nr wewn.: 3838
tel. zewn.: 25 794 38 38
pokój nr:
115
Hanna Kaczyńska
starszy inspektor powiatowy ds. obsługi Funduszu Pracy i EFS
nr wewn.: 3839
tel. zewn.: 25 794 38 39
pokój nr:
115
Anna Michalak
inspektor powiatowy
nr wewn.: 3836
tel. zewn.: 25 794 38 36
pokój nr:
115
Emilia Orzełowska
starszy inspektor
nr wewn.: 3837
tel. zewn.: 25 794 38 37
pokój nr:
115
Marzena Sopińska
inspektor powiatowy
nr wewn.: 3835
tel. zewn.: 25 794 38 35
pokój nr:
115
Wydział Organizacji i Administracji
Beata Demiańczuk
Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji
nr wewn.: 3841
tel. zewn.: 25 794 38 41
pokój nr:
117
Paulina Bartnicka
inspektor ds. kadr
nr wewn.: 3233
tel. zewn.: 25 794 32 33
pokój nr:
105
Emilia Romanowska
inspektor powiatowy
nr wewn.: 3231
tel. zewn.: 25 794 32 31
pokój nr:
105
Joanna Serafin
specjalista ds. statystyki, opracowań i analiz rynku pracy
nr wewn.: 3230
tel. zewn.: 25 794 32 30
pokój nr:
104
Zofia Wierzejska
inspektor powiatowy ds. obsługi kancelarii i archiwum zakładowego
nr wewn.: 3212
tel. zewn.: 25 794 32 12
pokój nr:
6
Marcin Wereda
informatyk
nr wewn.: 3210
tel. zewn.: 25 794 32 10
pokój nr:
4
Marek Kryśko
informatyk
nr wewn.: 3209
tel. zewn.: 25 794 32 09
pokój nr:
4
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Joanna Serafin 2011-04-01 13:51
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl