uzyskaj hasło

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Urzędu, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

Logo epuap

Złożenie do PUP w Siedlcach podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych w sieci Internet, za pośrednictwem kanału komunikacyjnego platformy ePUAP. Wymieniony kanał komunikacyjny automatycznie wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Korzystanie z platformy ePUAP, w zakresie dotyczącym możliwości załatwienia drogą elektroniczną wszystkich udostępnionych na tych platformach usług, jest możliwe tylko dla tych interesantów, którzy posiadają: profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, wywołujący skutki prawne określone ustawą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 971);

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z póżn. zm.)

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2016-06-07 19:57
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl