uzyskaj hasło

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla Pracodawców [ 3 ]
Pomoc dla pracodawców oferowana przez Urząd Pomoc dla pracodawców oferowana przez Urząd 2015-01-25 17:07:57 759.72KB pobierz
Informator dla Pracodawców Informator dla Pracodawców 2013-06-04 09:53:15 1.16MB pobierz
Poradnik dla Pracodawcy Poradnik dla Pracodawcy 2012-01-04 14:52:32 2.82MB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 7 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-04-19 15:33:05 37.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Zestawienie wynagrodzeń pracowników Zestawienie wynagrodzeń pracowników 2016-01-18 13:12:53 33KB pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem 2016-01-18 13:22:09 35.5KB pobierz
Wsparcie zatrudnienia osób 50+ - broszura Wsparcie zatrudnienia osób 50+ - broszura 2015-01-25 17:14:30 480.53KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2016-01-07 14:58:36 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 12 ]
Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z udziałem środków KFS Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z udziałem środków KFS 2017-07-10 13:08:32 180.5KB pobierz
Załącznik nr 1 - Karta osoby proponowanej do objęcia działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS Załącznik nr 1 - Karta osoby proponowanej do objęcia działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS 2017-07-10 13:08:00 69KB pobierz
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo 2017-07-10 13:11:01 42.5KB pobierz
Załącznik nr 3 - Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu Załącznik nr 3 - Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu 2017-07-10 13:10:57 57KB pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej 2017-07-10 13:10:52 45KB pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis przez jedno przedsiębiorstwo Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis przez jedno przedsiębiorstwo 2017-07-10 13:10:45 124KB pobierz
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Załącznik nr 6 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2017-07-10 13:10:37 127KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-07-10 13:03:35 37KB pobierz
Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. 2017-06-22 12:20:27 373.61KB pobierz
Wykaz kodów PKD 2017 Wykaz kodów PKD 2017 2017-01-26 13:30:07 31KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2014-10-07 10:29:29 36KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe (pracodawcy) [ 2 ]
Wniosek o udzielenie pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym Wniosek o udzielenie pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym 2017-06-01 12:22:54 169.82KB pobierz
Wniosek o udzielenie pomocy w doborze kandydatów do pracy Wniosek o udzielenie pomocy w doborze kandydatów do pracy 2017-03-22 14:45:12 159.53KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 9 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-04-19 15:33:05 37.5KB pobierz
Zasady organizacji prac interwencyjnych Zasady organizacji prac interwencyjnych 2017-01-09 11:29:34 465.4KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2017-01-09 11:28:57 96.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Formularz dla spółek cywilnych Formularz dla spółek cywilnych 2017-03-02 11:52:26 27.5KB pobierz
Zestawienie wynagrodzeń pracowników Zestawienie wynagrodzeń pracowników 2016-01-18 13:12:53 33KB pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem 2016-01-18 13:22:09 35.5KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2016-01-07 14:58:36 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia [ 8 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Wniosek o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Wniosek o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 2017-01-09 12:20:27 104KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-04-19 15:33:05 37.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Formularz dla spółek cywilnych Formularz dla spółek cywilnych 2017-03-02 11:52:26 27.5KB pobierz
Zestawienie wynagrodzeń pracowników Zestawienie wynagrodzeń pracowników 2016-01-18 13:12:53 33KB pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem 2016-01-18 13:22:09 35.5KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2016-01-07 14:58:36 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego [ 10 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 2017-01-09 12:18:54 416.33KB pobierz
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 2017-01-09 12:17:48 134.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-04-19 15:33:05 37.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Formularz dla spółek cywilnych Formularz dla spółek cywilnych 2017-03-02 11:52:26 27.5KB pobierz
Oświadczenie poręczyciela o zadłużeniu Oświadczenie poręczyciela o zadłużeniu 2015-03-16 13:38:35 30KB pobierz
Zaświadczenie o zarobkach i dochodach dla poręczyciela Zaświadczenie o zarobkach i dochodach dla poręczyciela 2015-03-16 13:37:53 41.5KB pobierz
Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2017-01-20 10:42:39 77.5KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2016-01-07 14:58:36 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 7 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych Wniosek o organizację robót publicznych 2017-03-02 12:05:14 84.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie 2017-04-19 15:33:05 37.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Formularz dla spółek cywilnych Formularz dla spółek cywilnych 2017-03-02 11:52:26 27.5KB pobierz
Zestawienie wynagrodzeń pracowników Zestawienie wynagrodzeń pracowników 2016-01-18 13:12:53 33KB pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem 2016-01-18 13:22:09 35.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - pracodawca [ 7 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Zasady organizacji staży Zasady organizacji staży 2017-01-10 10:36:35 376KB pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 2017-06-12 15:53:55 110.5KB pobierz
Program stażu Program stażu 2017-01-10 10:34:32 50KB pobierz
Lista obecności Lista obecności 2017-01-11 12:15:35 147.02KB pobierz
Formularz dla spółek cywilnych Formularz dla spółek cywilnych 2017-03-02 11:52:26 27.5KB pobierz
Wzór opinii po stażu Wzór opinii po stażu 2015-02-03 20:00:18 25KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wolne miejsce zatrudnienia [ 2 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Mapa Siedlec_rejony Mapa Siedlec_rejony 2016-01-08 10:26:39 3.36MB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców [ 8 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 2016-05-17 12:59:13 299.81KB pobierz
Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego 2016-02-11 12:40:30 190.23KB pobierz
Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy 2016-10-31 08:08:53 29.5KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem 2016-06-07 13:45:30 109.17KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem 2016-06-07 13:48:05 65.5KB pobierz
Ulotka MPiPS - krótkoterminowa praca w Polsce Ulotka MPiPS - krótkoterminowa praca w Polsce 2013-02-28 14:22:08 16.21MB pobierz
Ulotka MPiPS Ulotka MPiPS 2013-01-04 15:44:02 8.94MB pobierz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl