uzyskaj hasło

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla bezrobotnych [ 1 ]
Przewodnik dla poszukującego pracy Przewodnik dla poszukującego pracy 2012-01-04 14:58:59 2.03MB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: "Krok do jakości" [ 4 ]
Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców w 2013 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców w 2013 r. 2014-02-13 14:11:58 762.59KB pobierz
Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród bezrobotnych w 2013 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród bezrobotnych w 2013 r. 2014-02-13 14:05:47 781.12KB pobierz
Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych 2012-01-24 15:36:48 632.14KB pobierz
Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców 2012-01-24 15:35:59 482.42KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 4 ]
Rozliczenie bonu- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu Rozliczenie bonu- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu 2017-02-21 08:43:29 27.5KB pobierz
Oświadczenie osoby o zmianie miejsca zamieszkania Oświadczenie osoby o zmianie miejsca zamieszkania 2016-07-06 14:10:37 27KB pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach dla poręczyciela Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach dla poręczyciela 2015-03-16 13:45:01 41.5KB pobierz
Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 2014-10-08 13:21:45 46.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 8 ]
Program stażu Program stażu 2017-01-10 10:34:32 50KB pobierz
Lista obecności Lista obecności 2017-01-11 12:15:35 147.02KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Wniosek o wypłatę premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego Wniosek o wypłatę premii dla organizatora stażu w ramach bonu stażowego 2016-06-27 09:38:00 31.5KB pobierz
Wzór opinii po stażu Wzór opinii po stażu 2015-02-03 20:00:18 25KB pobierz
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2015-01-26 09:27:09 49.5KB pobierz
Program stażu 2015 Program stażu 2015 2015-01-22 12:09:06 49.5KB pobierz
Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu 2014-09-10 15:36:42 38KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 1 ]
Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 2015-03-27 14:34:03 49KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 4 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Zestawienie wynagrodzeń pracowników Zestawienie wynagrodzeń pracowników 2016-01-18 13:12:53 33KB pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem Wniosek o zwrot poniesionych kosztów z kontem 2016-01-18 13:22:09 35.5KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2016-01-07 14:58:36 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 2 ]
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2017-03-01 13:50:47 150.26KB pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2017-03-01 13:49:58 48KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: e-rejestracja [ 1 ]
Prezentacja - e-rejestracja Prezentacja - e-rejestracja 2015-08-27 08:32:29 7.91MB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informacja zawodowa [ 3 ]
Harmonogram planowanych informacji grupowych na III kwartał 2017 Harmonogram planowanych informacji grupowych na III kwartał 2017 2017-06-19 08:47:59 287.56KB pobierz
Harmonogram planowanych informacji grupowych na II kwartał 2017 Harmonogram planowanych informacji grupowych na II kwartał 2017 2017-03-03 12:18:27 298.48KB pobierz
Harmonogram informacji grupowych na I kwartał 2017 Harmonogram informacji grupowych na I kwartał 2017 2016-12-02 10:50:48 299.17KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Obowiązki bezrobotnego [ 2 ]
Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej 2017-03-01 13:54:55 172.81KB pobierz
Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej 2017-03-01 13:54:07 31.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 8 ]
Wzór listu motywacyjnego Wzór listu motywacyjnego 2014-12-15 00:53:06 546.35KB pobierz
Wzór życiorysu zawodowego - CV Wzór życiorysu zawodowego - CV 2014-12-15 00:48:40 644.04KB pobierz
Aplikacja drogą elektroniczną Aplikacja drogą elektroniczną 2014-12-15 00:44:10 656.77KB pobierz
Rozmowa telefoniczna z pracodawcą Rozmowa telefoniczna z pracodawcą 2014-12-14 23:25:29 110KB pobierz
Lista przykładowych pytań od pracodawcy Lista przykładowych pytań od pracodawcy 2014-12-14 23:22:37 269KB pobierz
Techniki radzenia sobie ze stresem Techniki radzenia sobie ze stresem 2013-07-30 09:59:27 299KB pobierz
Stowarzyszenia Stowarzyszenia 2011-04-08 13:55:40 144.5KB pobierz
Wskazówki dla poszukujących pracy Wskazówki dla poszukujących pracy 2011-04-08 13:47:57 299KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Porady grupowe [ 3 ]
Harmonogram planowanych porad grupowych na III kwartał 2017 Harmonogram planowanych porad grupowych na III kwartał 2017 2017-06-19 08:48:58 305.02KB pobierz
Harmonogram planowanych porad grupowych na II kwartał 2017 Harmonogram planowanych porad grupowych na II kwartał 2017 2017-03-03 12:17:36 313.89KB pobierz
Harmonogram planowanych porad grupowych na I kwartał 2017 Harmonogram planowanych porad grupowych na I kwartał 2017 2016-12-02 10:52:56 317.83KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 3 ]
Lista obecności Lista obecności 2017-01-11 12:15:35 147.02KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:58:58 32.5KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:57:48 76.66KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium [ 2 ]
Formularz oferty Formularz oferty 2017-02-27 15:25:34 112.5KB pobierz
Harmonogram planowanych informacji grupowych na III kwartał 2015 Harmonogram planowanych informacji grupowych na III kwartał 2015 2015-07-02 16:01:44 255.89KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 2 ]
Plan szkoleń grupowych 2017 r. Plan szkoleń grupowych 2017 r. 2017-03-28 14:48:11 76.79KB pobierz
Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. 2017-01-10 13:01:10 313.04KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
Plan szkoleń grupowych 2017 r. Plan szkoleń grupowych 2017 r. 2017-03-28 14:48:11 76.79KB pobierz
Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. 2017-01-10 13:04:12 313.04KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 5 ]
Deklaracja organizatora szkolenia Deklaracja organizatora szkolenia 2017-07-18 11:01:59 107.5KB pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 2017-01-10 13:32:06 86.5KB pobierz
Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej Deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 2017-01-10 13:31:28 49.5KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 2017-01-10 13:31:00 46KB pobierz
Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. Zasady organizacji i finansowania szkoleń w 2017 r. 2017-01-10 13:02:33 313.04KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 6 ]
Zasady przyznawania bezrobotnym, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zasady przyznawania bezrobotnym, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2017-01-09 11:51:27 415.36KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
Rozliczenie przyznanych środków po zawarciu umowy o dofinansowanie Rozliczenie przyznanych środków po zawarciu umowy o dofinansowanie 2017-06-21 14:41:32 76.5KB pobierz
Zaświadczenie o zarobkach dla poręczyciela po przyznaniu dofinansowania Zaświadczenie o zarobkach dla poręczyciela po przyznaniu dofinansowania 2015-03-16 13:36:39 41.5KB pobierz
Oświadczenie dla poręczyciela po przyznaniu dofinansowania Oświadczenie dla poręczyciela po przyznaniu dofinansowania 2015-03-16 13:06:05 30KB pobierz
Identyfikator gmin Identyfikator gmin 2013-01-17 12:54:44 35KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla spółdzielni socjalnej [ 2 ]
Zasady przyznawania bezrobotnym, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Zasady przyznawania bezrobotnym, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 2017-01-09 12:41:06 416.09KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-06-01 11:37:38 143KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej-PFRON [ 2 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2016-04-29 11:42:37 147KB pobierz
Biznes plan do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Biznes plan do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2016-04-29 11:42:44 95.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Utrata statusu bezrobotnego [ 2 ]
Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego 2017-03-01 13:59:08 118.84KB pobierz
Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego 2017-03-01 13:58:47 26KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie zaświadczeń [ 4 ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne 2017-03-01 14:03:37 121.77KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne 2017-03-01 14:02:48 25KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 2017-03-01 14:01:57 123.06KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 2017-03-01 14:01:26 31KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wypłata świadczeń [ 2 ]
Zlecenie przekazywania świadczeń Zlecenie przekazywania świadczeń 2017-03-01 14:11:30 113.15KB pobierz
Zlecenie przekazywania świadczeń Zlecenie przekazywania świadczeń 2017-03-01 14:04:31 26.5KB pobierz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl